שאלון לאיתור חשד ל-PTSD

בחודש האחרון כמה הפריעו לך: